اخبار

آرشیو خبر ها

معرفی کتاب پروانه های ایران

کتاب پروانه های ایران نوشته مهندس علیرضا نادری راهنمای میدانی مناسبی برای علاقمندان به طبیعت ایران است.در این کتاب به روش های رده بندی پروانه ها،شکل شناسی پروانه ها،چرخه زندگی،اکولوژی رفتارشناسی،تهدیدات و حفاظت،پروانه نگری در ایران و...پرداخته شده است.

ناشر این کتاب انتشارات ایران شناسی است و قیمت آن200000 ریال است.
فراگیران دوره راهنمایان طبیعت گردی و سایر علاقه مندان می توانند این کتاب را از موسسه آوای طبیعت پایدار تهیه کنند.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/5/11