اخبار

آرشیو خبر ها

ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه فراگیران موسسه آوای طبیعت پایدار

برای ثبت نام در مصاحبۀ زبان انگلیسی تا شنبه مورخ 93/11/25 به موسسه مراجعه کنید.
هزینه ثبت نام: 3000 تومان
آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد، کوچه چهارم، پلاک 12، زنگ وسط، موسسه آوای طبیعت پایدار
شماره های تماس : 88978437-88537497-88537496

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/11/21