اخبار

آرشیو خبر ها

عروسک های محلی خراسان جنوبی مهمان سفارت ایتالیا شدند

عروسک های محلی خراسان جنوبی مهمان سفارت ایتالیا شدند
به مناسبت سال جدید میلادی عروسک های محلی خراسان جنوبی و سایر محصولات بومی پروژه های" هنربرای حفاظت از طبیعت و فرهنگ" در نمایشگاهی در سفارت ایتالیا عرضه شدند.
فرهنگ ایرانی نهفته در این محصولات بومی و سازندگان روستایی آنها بسیار مورد توجه مخاطبان و به ویژه مسولین و نمایندگان سفارت قرار گرفت. همچنین سازگاری این تولیدات با محیط زیست و قابل بازیافت بودن آنها برای بازدیدکنندگان اهمیت داشت. کودکان و نوجوانان مدرسه نیز توانستند با این محصولات ارتباط برقرار کنند همچنین برای عرضه بهتر این محصولات با غرفه داران همکاری کردند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/9/24