اخبار

آرشیو خبر ها

نشست تخصصی جایگاه عروسک های مردم ساخت خراسان جنوبی در فهرست میراث ناملموس

برنامه زمان بندي هفته پژوهش 23-26 آذرماه 1393
تاريخ ساعت مكان پژوهشكده موضوع
23-9-93 15-16 خانه هنرمندان - سالن استاد شهناز افتتاحيه - تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد
- پخش سرود جمهوري اسلامي
-خيرمقدم¬جناب¬آقاي¬دكترمحيط طباطبايي،مشاور محترم فرهنگي پژوهشگاه و دبير اجرايي هفته پژوهش
- خيرمقدم جناب آقاي مهندس بهشتي، رياست محترم پژوهشگاه
- سخنراني جناب‌ آقاي سلطاني فر رياست محترم سازمان
- معرفي و تقدير از پژوهشگر برتر
- افتتاح نمايشگاه و رونمايي از پوستر هفته پژوهش
16-19 حفاظت و مرمت - برگزاري نشست تخصصي و ارائه سخنراني در خصوص طرحها و دستاوردهاي پژوهشي درحوزه مديريت و شناخت ميراث فرهنگي
- برگزاري نمايشگاه جانبي از نتايج تحقيقات و فعاليتهاي علمي و اجرايي
23-9-93 9-12 فرهنگستان هنر
سالن طبقه دوم
24-9-93 9-18 فرهنگستان هنر - سالن ايران-
طبقه اول باستان شناسي - خيرمقدم سركار خانم دكتر چوبك
- سخنراني جناب آقاي مهندس بهشتي رياست محترم پژوهشگاه
- سخنراني دكتر مسجد جامعي درخصوص ارزش ميراث فرهنگي و نگاه و كمك شوراي اسلامي شهر تهران به آن
- سخنراني دكترسرداري¬درخصوص¬تعامل¬ميراث¬فرهنگي وفعاليتهاي عمراني، فرصتها و تهديدهاي نجات بخشي همراه با نمونه هاي موردي بين المللي
- سخنراني جناب آقاي مهندس دانش درخصوص تعامل محيط زيست و طرح هاي عمراني
- سخنراني سركارخانم دكتر هايده لاله با عنوان باستان شناسي شهري
- سخنراني جناب آقاي ناصرنوروززاده¬چگيني باعنوان مدرسه حيدريه قزوين
- سخنراني سركار خانم دكتر ليلي نياكان و آقاي دكتر جنيتو درخصوص كاوش هاي سد سيمره
- ميزگرد و جمع بندي نظرات
25-9-93 9-13 فرهنگستان هنر سالن طبقه سوم گروه
گردشگري و دفتر مطالعات آموزشي گردشگري - كارگاه آموزشي مرتبط با شعارسال unwto درخصوص توسعه پايدار
- تقدير از برترين پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه گردشگري
- تجليل از دانشجويان برتر حوزه معاون گردشگري
- اهداء جايزه به برترين كارشناسان سازمان كه در حوزه پژوهش فعاليت نموده اند
- اعلام جايزه پژوهش برتر در حوزه گردشگري و اهداء سالانه آن به برترين پژوهشگران اين حوزه
- برگزاري نمايشگاه تخصصي در حوزه گردشگري
- ارائه جايزه به برترين كتاب نوشته شده در حوزه گردشگري
- ارائه گزارش فعاليت ها
25-9-93 10-12 خانه هنرمندان-سالن استاد اميرخاني واحد كودك و نوجوان - نشست تخصصي در خصوص معرفي اولين عروسك بومي ثبت شده در فهرست ناملموس با همكاري دفتر ثبت آثار تاريخي سازمان
25-9-93 15-18 خانه هنرمندان-سالن استاد اميرخاني زبان شناسي - برگزاري نشست علمي
- اجراي شاهنامه خواني
26-9-93 9-13 فرهنگستان هنر- سالن طبقه سوم مردم شناسي - كارگاه مردم شناسي هنر
- نشست علمي زبان و فرهنگ
- نشست علمي معرفي تحقيقات انجام شده توسط پژوهشكده مردم شناسي
26-9-93 10-13 خانه هنرمندان-سالن استاد اميرخاني ابنيه و بافت نشست تخصصي با موضوع ميراث كشاورزي همراه با ارائه پوستر و نمايشگاه آثار پژوهشي

نمايشگاه ازتاريخ 23-9-93 تا
26-9-93 فرهنگستان هنر
پژوهشكده موضوع
مردم شناسي - نمايشگاه عكس جلوه هاي تصويري فرهنگ عاشورا
- نمايشگاه عكس جهان اسلام، تنوع فرهنگي و وحدت معنوي
- نمايشگاه عكس پژواك آفتاب، حضرت رسول در فرهنگ مردم ايران
گروه
گردشگري - نمايشگاه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و كتب خريداري شده
باستان شناسي - نمايشگاه دستاوردها
گروه هنرهاي سنتي - معرفي توليدات به شكل بنر


نمايشگاه ازتاريخ 23-9-93 تا
26-9-93 راهرو طبقه اول و دوم خانه هنرمندان
پژوهشكده موضوع
حفاظت و مرمت - برگزاري نمايشگاه جانبي از نتايج تحقيقات و فعاليتهاي علمي و اجرايي
زبان شناسي - نمايشگاه كتب چاپ شده توسط پژوهشكده
- نمايشگاهي از گزارش هاي پژوهشي
- نمايشگاه عكس از روند اجرايي طرحهاي پژوهشي
گروه كودك و نوجوان - نمايشگاه عروسك هاي خراسان جنوبي


-آقای مهندس بهشتی (رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
ساعت 10:00
- آقای دکتر علی فرزین (مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر سازمان ملل)
ارتباط صنایع دستی با توریسم بومی، ساعت10:20
- آقای دکتر فرهاد نظری (مدیر دفتر ثبت اثار و حفظ و احیائ میراث معنوی و طبیعی)
اهمیت و جایگاه ثبت آثار ناملموس، ساعت10:40
- خانم پوپک عظیم پور (مدرس و پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
عروسک، فرهنگ، زندگی، ساعت 11:00
- خانم افسانه احسانی ( موسسه آوای طبیعت پایدار)
هنر برای حفاظت از منابع طبیعی، ساعت 11:20
- آقای حسن رمضانی (مدیر کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی)
نقش عروسک ها در فرهنگ سازی، ساعت 11:40
- خانم لیلا کفاش زاده (مسئول پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه میراث فرهنگی)
عروسک سازی، هنر فراموش شده زن ایرانی ساعت 12:00

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/10/23