اخبار

آرشیو خبر ها

بازدید از کاخ موزه گلستان

بازدید از کاخ موزه گلستان برای دوره ششم راهنمایان ایرانگردی جهانگردی در روز پنجم مرداد ساعت 12 ظهر برگزار می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/7/23