اخبار

آرشیو خبر ها

حضور نماینده آوای طبیعت پایدار در کنفرانس بین المللی دولت اینترنت

حضور نماینده آوای طبیعت پایدار در کنفرانس بین المللی دولت اینترنت
این نشست نهمین نشست سالانه فعالان حوزه اینترنت است. اولین نشست در سال 2006 درکشور یونان و آخرین آن در 2014 در کشور ترکیه برگزار شده است.آوای طبیعت پایداربه عنوان یکی از اعضای گروه بین المللی ویو(انجمن تبادلات تجارب میان زنان شمال آفریقا،خاورمیانه وآسیای مرکزی) امسال برای بار دوم در این نشست حضور پیداکرد.
از آنجایی که اینترنت و فضای مجازی با سرعت غیرقابل پیش بینی در زندگی جوامع وارد شده و تاثیرات عمیقی در زندگی فردی و اجتماعی بشر در تمام نقاط دنیا به جای گذاشته است،این نشست های سالانه در راستای کاهش تهدیدها وافزایش فرصت هاگام برمی دارد.یکی از مباحث مهم نشست امسال مشارکت کلیه ذی نفعان در برنامه ریزی و مدیریت اینترنت بود.به این معنی که کشورهای مختلف با زمینه های فرهنگی و نیازهای متفاوت از این فضا استفاده می کنند بنابراین خواسته های آنها نیز می بایست در برنامه ریزی ها درنظر گرفته شود.گروههای خاص از جمله زنان و کودکان نیز سهم قابل ملاحظه ای دارند.انجمن ویوبا 40 عضو از 13 کشورمنطقه به عنوان بزرگترین تشکل در این نشست حضور پیداکرد و با برگزاری پنلی با حضور نمایندگان خود نقطه نظرات گروه را به تصمیم سازان این حوزه منتقل نمود.
همچنین نشست ها و برنامه های کاری متنوعی برای اعضای ویو در طول اجرای کنفرانس با اهداف زیر اجرا شد:
- تعامل و مشارکت در انجمن حاکمیت اینترنت و تأمل در نقش ICT در ظرفیت سازی و به اشتراک گذاری به بهترین روش.
- ارایه طرح های پیشنهادی خود برای دور جدیدی ازموافقت نامه خدمات حمایتی و گزارش حاضر در مورد آنچه در آخرین دور از موافقت نامه خدمات حمایتی انجام شد.
- توسعه برنامه سالانه برای هر یک از کمیته های WAVE در حمایت از پایداری WAVE. و...


تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/6/18