اخبار

آرشیو خبر ها

گفتمان نقد معماری و شهرسازی

صد و چهل و دومین جلسه گفتمان از گفتمان های نقد معماری و شهرسازی

آمایش سرزمین
نگاه های نو


سخنران: فاطمه ظفرنژاد

اعضای پانل: جواد اکبری محمدعلی حامدی حمید فراهانی راد
دبیر :سعید سادات نیا

سوم شهریورماه 1393 - ساعت 18 الی 20:30
تالار استاد جلیل شهناز - خانه هنرمندان ایران


برگزار کنندگان:
انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز
جامعه مهندسان معمار ایران
با حمایت خانه هنرمندان ایران
با همکاری گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران
جامعه مهندسان شهرساز
فصلنامه اندیشه ایرانشهر
فصلنامه جستارهای شهرسازی

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/6/3