اخبار

آرشیو خبر ها

حضور عروسک ها در جشنواره سفرنامه نویسی ناصر خسرو

حضور عروسک ها در جشنواره سفرنامه نویسی ناصر خسرو
در سفر پنجم جشنواره در روز جمعه 17 مرداد 1393 در بخش هفت خوان سفر با برپایی ایستگاه تجربه های برگزیده سفر، عروسک های محلی خراسان جنوبی حضور یافتند.
عروسک های محلی خراسان جنوبی بخشی از محصولات پروژه هنر برای حفاظت از طبیعت و فرهنگ هستند. این محصولات از طریق پروژه هایی که در قالب سفر به مناطق مختلف انجام می شود تولید می گردد. این عروسک ها بیانگر باورها و عقاید سازنده‌ و همچنین فرهنگ آن‌هاست.
در جریان جشنواره راهنمایان تور و سایر علاقمندان از این محصولات بازدید نمودند و سفرنامه خلق عروسک ها برای آن ها توسط تیم آوای طبیعت پایدار بازگو شد.
به امید آن روز که این هنرهای بومی بتوانند گامی برای معرفی فرهنگ و طبیعت غنی ایران زمین بردارند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/5/20