اخبار

آرشیو خبر ها

ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی

قابل توجه فراگیرانی که موفق نشده اند در دوره قبل در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی شرکت نمایند.
برای ثبت نام در مصاحبۀ زبان انگلیسی تا دوشنبه مورخ 93/5/13 به موسسه مراجعه کنید.
هزینه ثبت نام: 3000 تومان
آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد، کوچه چهارم، پلاک 12، زنگ وسط، موسسه آوای طبیعت پایدار
شماره های تماس : 88978437-88537497-88537496
وب سایت موسسه: www.tabiatpaydar.com

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/5/11