اخبار

آرشیو خبر ها

آغاز دوره های راهنمای تور طبیعت گردی و ایرانگردی و جهانگردی

آغاز دوره های راهنمای تور طبیعت گردی و ایرانگردی و جهانگردی (افتتاحیه دوره 17راهنمایان طبیعت گردی و دوره 11 راهنمایان ایران گردی و جهان گردی آوای طبیعت پایدار)با درود و احتراماز شما دعوت می شود تا در جلسه توجیهی هفدهمین دوره راهنمایان طبیعت گردی و یازدهمین دوره راهنمایان ایرانگردی و جهان گردی موسسه آوای طبیعت پایدارشرکت نمایید.هدف از این جلسه، آشنایی علاقمندان به طبیعت و فرهنگ ایران با موضوعات درسی و مفاهیمی که در دوره های راهنمایان تورآموزش داده می شود است.

در این جلسه اساتید دوره، مسئولین موسسه و فراگیران دوره های گذشته صحبت خواهند کرد.


زمان: سه شنبه 31 تیر ماه 1393 ساعت 18:00الی 20:00


مکان:،خیابان مطهری،خیابان علی اکبری،خیابان میرزایی زینالی، کوچه پاکزادنیا، خانه سلامت عباس آباد

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/4/24