اخبار

آرشیو خبر ها

پروژه بین المللی منارید

پروژه بین المللی منارید
MENARID
نماینده موسسه آوای طبیعت پایدار درکارگاه تبادل تجارب پروژه های بخش کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل ومتحد وپروژه منارید در شهر زاهدان در مورد پروژه هنربرای حفاظت در جزیره قشم و نیز پروژه اکوتوریسم گفتگو کرد. خانم احسانی با پخش فیلم کوتاهی از شیوه فعالیت تیم آوای طبیعت پایداربه منظور توانمندسازی جامعه محلی و ایجاد آمادگی آنها جهت شرکت در فعالیت های مرتبط با گردشگری پایدار و تولید و عرضه صنایع دستی بومی، تجربه پروژه قشم را با مخاطبین به اشتراک گذاشت. مخاطبان نمایندگان ارگان های دولتی مانند سازمان فنی حرفه ای،کمیته امداد، اداره کل منابع طبیعی سیستان وبلوچستان،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری،محیط زیست ،دانشگاه زاهدان و... بودند. در پایان روز سوم کارگاه،تیم تسهیلگر(آقایان سعید نشاط،مهدی الماسی و...) با کمک سایر سخنرانان نمونه های اجراشده درسایر مناطق ایران را با نمونه مورد بحث در پروژه منارید مقایسه کردند.
پروژه بین المللی منارید:
این پروژه با هدف تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از محل صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی با همکاری دفتر توسعه سازمان ملل در هفت کشور شمال آفریقا و خاورمیانه شامل تونس، مصر، مراکش،یمن، اردن،الجزایرو ایران اجرامی شود. پروژه منارید درایران و 4 منطقه شامل حوزه رزین در استان کرمانشاه ،بهاباد در استان یزد، هامون در استان سیستان و بلوچستان و حبله رود در دو استان تهران و سمنان در حال اجراست.
هدف اصلی این پروژه شناسایی و رفع خلاء ها و موانع قانونی و ساختاری موجود در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی همچنین تمرین نحوه اجرایی شدن برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زدایی از طریق توسعه و تقویت سطح دانش و آگاهی کارشناسان و بهره برداران محلی،ظرفیت سازی و توانمندسازی جهت تحقق انسجام سازمانی است. همچنین ارائه شیوه های موفق مدیریت پایدارمنابع طبیعی،افزایش بهره وردی در بخشهای کشاورزی و معرفی روش های اصول پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و تخریب سرزمین،طراحی سیستم های پیش آگاهی و هشدار برای تخریب سرزمین و خشکسالی و... و تعمیم دستاوردهای آن به سایر مناطق و نیز سطوح تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور می باشد.مدت اجرای این پروژه 5 سال است و با استفاده از مشاورین ملی و بین المللی ،سازمان های مردم نهاد و مشارکت مردم محلی برای تحقق اهداف فوق تلاش می کند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/4/7