اخبار

آرشیو خبر ها

گردهمایی حفاظت از درختان کهنسال گونه های گیاهی در معرض انقراض و گردشگری مسئولانه

گردهمایی حفاظت از درختان کهنسال گونه های گیاهی در معرض انقراض و گردشگری مسئولانه در مجموعه فرهنگی امام علی برگزار شد
این گردهمایی با هدف فرهنگ سازی در زمینه حفاظت ازطبیعت و توجه به ارزش های آن برای علاقمندان به ایران برگزار گردید
موسسه آوای طبیعت پایداربا موضوع گردشگری مسئولانه در این برنامه مشارکت داشت و توضیحاتی راجع به تعریف و مفاهیم گردشگری مسوولانه ونقش گردشگران هدفمند در کاهش اثرات منفی حضورانسان و بهره برداری یکسویه از منابع طبیعی بررسی شد. موضوع دیگر حفاظت از درختان کهنسال و گونه های گیاهی بود که توسط آقای مهندس خوشنویس ارائه گردیددر این بحث به اهمیت درختان کهنسال از نظر ژنتیکی وارزش های زیبایی شناسی و گردشگری اشاره شد.تیم پژوهشگر در این حوزه تاکنون بیش از 400 درخت کهنسال را در ایران شناسایی کردند و بخش مهمی از آنها را نیز در فهرست آثار طبیعی میراث فرهنگی ثبت کرده اند. روش هایی که برپایه آن می توان ادامه زیست آنها را تسهیل نمود و نقش هر یک از ما درحفاظت از این ذخایر ژنتیکی ارزشمند چیست از موضوعات دیگر مطرح شده بود.نوشیدنی های طبیعی و سالم و اهمیت استفاده از تنوع غذایی در تغذیه روزانه وتوجه به گیاهان خوراکی در خطر انقراض توسط خانم مهندس علی اکبری مطرح گردید. همچنین فیلم مستند جبیران توسط آقای فرقانی پورپخش شد.این فیلم به شیوه های شکار در گذشته اشاره می کرد و اینکه درحال حاضرشکارغیرمجاز چه تاثیراتی در کاهش منابع حیات وحش ایران دارد. نقش هریک از ما در حفظ این ارزش های طبیعی چیست و چگونه می توانیم با ارتقاءآگاهی خود به محیط زیست خود کمک کنیم.


تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/4/4