اخبار

آرشیو خبر ها

قابل توجه کلیه فراگیران دوره های آموزشی

بر اساس بخش نامه جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فراگیران دوره های آموزشی پس از ثبت نام و گذراندن دوره صرفا به مدت 2 سال نسبت به احراز نمرات قبولی در دروس دوره ها و تکمیل پرونده فرصت خواهند داشت اقدام نمایند.
در غیر این صورت پرونده آموزشی آن ها از سوی موسسه مسدود خواهد شد و دفتر آموزش گردشگری نسبت به این گروه از فراگیران مسئولیتی نخواهد داشت.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/2/6