اخبار

آرشیو خبر ها

گزارش سفر زمین شناسی

اولین سفر دوره 16 راهنمایان طبیعت گردی آوای طبیعت پایدار

منطقه ای پس از شریف آباد و در منطقه ایوان کی

این بار هم فعالیت های انسانی برای استفاده از معدن نمک جاذبه ای استثنایی ایجاد کرده بود.

نمکهای زیبا و دیدنی به عنوان آثاری که می تواند ژئوتوریست ها و طبیعت گردان علاقمند به پدیده های زمین شناسی را به خود جلب کند.
گروه ما پس از مشاهده گنبدهای نمکی و کانیون های حاصل از وجود نمک از یک غارنمکی مصنوعی بازدید کردند.

نحوه تشکیل این گنبد ها به این گونه است که نمک بعلت وزن مخصوص کم و همینطور خاصیت شکل پذیری به مرور و با فشار از لایه های زیرین به سمت بالا حرکت می کند. این حرکت بسیار آرام و گاه کمتر از یک میلیمتر در سال است. این نمک ها از لایه های زیرین زمین تغذیه می شود. در محل هایی که در گذشته لایه های نمک به دلیل تبخیر بالا و یا سایر عوامل بر روی هم انباشته شده اند و به مرور لایه ای ضخیم ایجاد شده است، وجود یک عامل چین خوردگی در درون زمین می تواند باعث حرکت توده نمک به سمت بالا بشود. با تخلیه شدن لایه های زیرین نمک به مرور نشست می کند و حالت یک ناودیس را ایجاد می کند.
در ایستگاه بعد از Badlandsیا هزاردره بازدید داشتیم. در این ناحیه گچ هایی را مشاهده نمودیم که ژیپس نام داشتند. گچ بطور کلی بی رنگ تا سفید است و جلایی شیشه ای تا ابریشمی دارد. کانی گج را در بسیاری از توده های نمکی می توان مشاهده کرد. که این بار در شمال منطقه ایوانکی آن را دیدیم.
پس از پایان بازدید ها آزمون ژئوتوریسم و زمین شناسی را برگزار نمودیم.
در پایان سفر جوایزی به کسانی که امتیازخوبی در آزمون و سفر را کسب نمودند، تعلق گرفت.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/2/3