اخبار

آرشیو خبر ها

گزارش سفر به میانکاله

به نام خدا

کارگاه ویژه اکولوژی و حفاظت از تالاب ها ویژه راهنمایان تورهای گردشگری
این کارگاه آموزشی در روز 5شنبه 10 بهمن تشکیل شد. محل تشکیل کارگاه روستای زاغ مرز به میزبانی یکی از اهالی روستا (خانواده عبدالملکی) بود. در کنار این کارگاه که به صورت متمرکز و به مدت 3 ساعت برگزار گردید، برنامه آموزشی از صبح روز 5شنبه و در داخل مینی بوس شروع شده بود. مخاطبان این کارگاه راهنمایان تور دوره دیده در دوره های آموزشی راهنمایان طبیعت گردی هستند و از کسانی هستند که در حال حاضر مشغول فعالیت در آژانس ها و موسسات طبیعت گردی هستند و عمدتاً در زمینه های محیط های طبیعی از جمله تالاب ها فعال هستند. در کنار آن ها مقرر شد چند نفر از جامعه محلی نیز در کارگاه حضور یابند گرچه کارگاه برای راهنمایان تور تشکیل می شد. در این کارگاه که عصر روز 5 شنبه برگزار شد جمعاً حدود 40 نفر حضور داشتند. مدرسان کارگاه 3 نفر بودند آقای دکتر محمود صوفی بیولوژیست و مدرس اکولوژی. آقای حر منصوری از جامعه محلی میانکاله و از فعالان حوزۀ محیط زیست، پرنده نگری و اکوتوریسم، آقای ابوطالبی از ادارۀ محیط زیست بهشهر و نیز آقای علیرضا هاشمی مدیر کلوپ پرنده نگری طرلان و از فعالان حوزۀ محیط زیست. ایتدا آقای دکتر صوفی حدود یک ساعت در مورد نقش تالاب ها و اهمیت آن در چرخۀ اکولوژی صحبت هایی را بیان نمودند. ایشان به تشریح جایگاه تالاب یه عنوان یک پهنۀ آبی در مجموعۀ اکوسیستم ها پرداختند و متذکر شدند که تالاب ها نقش بسیاری در مجموعۀ اکوسیستم و اکولوژی ایفا می کنند و به عنوان تغذیه کننده و بستر مناسبی برای پرندگان و بسیاری از موجودات هستند و حیات بسیاری از حیوانات وابسته به تالاب ها هستند. ایشان تعاریف تالاب و فرق آن با سایر پهنه های آبی را متذکر شدند و بیان کردند که تالاب ها معمولاً زیر 6 متر ارتفاع دارند و کف آن ها معمولا انباشته از مواد غذایی است که برای پرندگان و بسیاری از موجودات دیگر و مخصوصاً برای رشد گیاهی بسیار مناسب است در حالیکه در دریا این امکان به دلیل عمق زیاد و بستر آن مهیا نیست. همچنین ایشان به انواع تالاب ها از حیث PH آب و مسئله آب شیرین و شور و لب شور و ... اشاره کردند و بصورت خاص در مورد تالاب میانکاله بیان داشتند که طیف وسیعی از انواع آب را در خود دارد و در مصب آن در غرب آب شیرین و در انتها در شرق آب شور تر دارد و این به تنوع زیستی کمک می کند. ایشان همچنین به جایگاه و موقعیت اکولوژیک تالاب ها و بصورت خاص تالاب میانکاله اشاره نمودند و ارتباط بین انواع گیاهان تالابی مثل نی و ....
چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان و مخصوصاً سایر نواحی ایران اشاره نمودند و در مورد میانکاله به گیاهان انار و جنگل موجود در شبه جزیره میانکاله اشاره نمودند و اینکه چه ارتباطی بین تالاب و این گیاهان هست و نیز چه ارتباطی بین تالاب، پرنده و گیهان و حتی سایر موجودات مثل سخت پوست ها و یا پستانداران در این منطقه وجود دارد و هر کدام چه اهمیتی دارند اشاره کردند و نهایتا ایشان تهدیداتی را که امروزه به تالاب ها آسیب می رساند و می تواند موجب بروز آسیب هایی به توسعه پایدار و انسان و مخصوصا جوامع محلی و تمام منطقه و نهایتا کشور وارد شود را برشمردند و در آخر نیز راه های حفاظتی و نقش انسان، مردم و جامعه محلی را متذکر شدند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/12/10