اخبار

آرشیو خبر ها

ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه فراگیران موسسه آوای طبیعت پایدار
برای ثبت نام در مصاحبۀ زبان انگلیسی تا دوشنبه مورخ 92/11/21 به موسسه مراجعه کنید.
هزینه ثبت نام: 3000 تومان
آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد، کوچه چهارم، پلاک 12، زنگ وسط، موسسه آوای طبیعت پایدار
شماره های تماس : 88978437-88537497-88537496
وب سایت موسسه: www.tabiatpaydar.com

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/12/12