اخبار

آرشیو خبر ها

نمایشگاه عروسک های دست ساز

نمایشگاه عروسک های دست ساز برای آشنایی با فرهنگ خراسان جنوبی در موسسه آوند با مشارکت موسسه آوای طبیعت پایدار برگزار شد.

عناوین کارگاه:
نقش طبیعت در زندگی انسان ها
نقش بازی های بومی و طبیعی در زندگی کودکان
ارتباط عاطفی بین کودک و بزرگسال
آشنایی کودکان با مواد طبیعی (پشم، سنگ، چوب، رنگ های طبیعی و...)

در جریان این نمایشگاه کارگاه هایی برگزار شد که همکاری بازدید کنندگان را در بر داشت.

یکشنبه 92/10/22 :ساخت عروسک با مربیان
دوشنبه 92/10/23 :ساخت عروسک با مادرها
سه شنبه 92/10/24 :ساخت عروسک با پدرها
چهارشنبه 92/10/25 :ساخت عروسک با مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
پنج شنبه 92/10/26 :بازدید از آثار ساخته شده

در این کارگاه های آموزشی خانواده ها همراه با فرزندانشان به ساخت عروسک های دست ساز پارچه ای پرداختند. ساخت عروسک های دست ساز پارچه ای علاوه بر کمک به تقویت خلاقیت کودکان،شور و انگیزه وصف ناپذیری در آن ها ایجاد می نماید و باعث می شود حس مشترکی میان آن ها و سازندگان عروسک های محلی مناطق روستایی برقرار شود.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/10/30