اخبار

آرشیو خبر ها

نمایشگاه - موزه تاریخ فرهنگ کودکی در باغ موزه نگارستان

از آغاز دی 1392 تا پایان خرداد 1393
اهداف این نمایشگاه - موزه:
آشنایی مخاطبان بزرگسال و کودک با مفهومی نو از گذشته و تاریخ کودکی
مشارکت و دست ورزی کودکان
آشنایی با اسباب بازی های مردم ساخت مناطق گوناگون ایران
تجربه مکتب خانه و مدرسه نو در کنار هم
سفر به دنیای قصه ها

مخاطبان : همه ی گروه های سنی

ساعات بازدید:
برای عموم شهروندان: همه روزه شنبه تا جمعه بجز دوشنبه ها، از ساعت 9 الی 17
بازدید های گروهی و مدارس با هماهنگی و تماس قبلی
تلفن هماهنگی: 33116693
نشانی الکترونیک: iranak_info@yahoo.com

مکان نمایشگاه: تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشسرا - باغ موزه نگارستان
دسترسی مترو: خط 2 مترو - ایستگاه بهارستان - خیابان دانشسرا - باغ موزه نگارستانتصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/10/1