اخبار

آرشیو خبر ها

بازدید آموزشی از موزه ملک

بازدید آموزشی از موزه ملک که در ارتباط با درس موزه داری است به همراهی سرکارخانم ژاله ابراهیمی(مدرس این درس) در تاریخ 92/8/16
برگزار خواهد شد.

امکان حضور سایرعلاقمندان در این برنامه وجود دارد.
لطفاجهت ثبت نام با شماره تلفن 88978437 تماس بگیرید.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/8/8