اخبار

آرشیو خبر ها

زمانبندی آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی

زمانبندی آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی
تاریخ اعلام اسامی داوطلبان و آلبوم عکس و فیش واریزی موسسات : شنبه مورخ 92/8/4
تاریخ صدور کارت ورود به جلسه آزمون و تحویل آن به موسسات : دوشنبه مورخ 92/9/18
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به داوطلبان از طریق موسسات : سه شنبه مورخ 92/9/19 لغایت چهارشنبه 92/9/20
تاریخ برگزاری آزمون : جمعه مورخ 92/9/22
زمان برگزاری آزمون : 11 الی 13:30 ایرانگردی جهانگردی - 11 الی 13:10 طبیعت گردی
تاریخ اعلام نتایج آزمون : شنبه مورخ 92/10/28

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/7/21