اخبار

آرشیو خبر ها

سفر پارک ملی گلستان برگزار شد

این سفر در تکمیل کارگاه آموزشی اکولوژی که ماه گذشته در موسسه برگزارشداجراشد.

بازدیدهایی که در سفر انجام شد:
دشت میرزابایلو،تپه های موریانه میرزابایلو،منطقه تنگه راه ومنطقه ترانزیشن شارلق، صخره های آدام چاقراق

در سفر اکولوژی به گلستان به موارد ذیل پرداختیم:
رابطه میوه های پاییزی با پستانداران و پرندگان جهت انتقال آنها در رویشگاه برای جنبش کارکردی پایدار اکوسیستم (رویکرد جدید درزیست شناسی حفاظت)
مشاهده احتمالی برخی جوندگان و رابطه آنها با زیستگاه
مشاهده قارچهای پاییزی و شناسایی میزبانهای آنها و اهمیتشان به عنوان فاکتور کلیدی در هضم و بازچرخش جنگل
مشاهده رفتارهای تجمع گرایی برخی پستانداران و پرندگان با شروع فصل سرد بعنوان استراتژی بقا (اکولوژی رفتار)

استاد راهنمای سفر آقای محمود صوفی بودند
مسوولین آوای طبیعت پایدار(آقای نیما آذری و خانم افسانه احسانی)هم در این سفر حضور داشتند

توضیحاتی در مورد سفر پارک ملی گلستان

لطفا دقیق بخوانید، نکات را به خاطربسپارید وقبل از پرینت گرفتن به محیط زیست بیندیشید!

دوستان عزیزکه انتخاب کرده اید با ما دراین سفرهمراه باشید، ضمن سپاسگزاری ازاعتماد شما وبا پوزش از حدود 20نفرکه نتوانستیم به درخواست آنها برای ثبت نام پاسخ مثبت دهیم نکاتی در مورد سفر یادآوری می کنم:

{این توصیه ها با علم به این موضوع است که کلیه شرکت کنندگان در سفر، دوره های آموزشی راهنمایان تور را گذرانده اند بنابراین برخی موارد بدیهی ذکر نشده است مانند داشتن شور و اشتیاق یادگیری، احترام به حقوق طبیعت و همراهان سفر، همراه داشتن کیف کمکهای اولیه، کاغذ و قلم، لیوان دردسترس(نه لیوانی که در کوله داخل صندوق ماشین است!)، آوردن قمقمه به جای خرید آب معدنی و....}

سفرپارک ملی گلستان سفری کاملا آموزشی بود منظور از آموزش نه اینکه در آن کلیه اصول فن راهنمای تور رعایت شودو یا نمونه ای از سفرهایی باشد که به شما بیاموزد که چگونه یک توراستانداردطراحی و اجرا کنید ورضایت گردشگرانی که برای لذت بردن در برنامه شما ثبت نام کرده اند را جلب کنید، بلکه این آموزش صرفا به موضوع اکولوژی می پردازد و به ما کمک می کند که در کنار سایر اعضای تیم به درک عمیق تری از طبیعت پیرامون خود و روابط بین موجودات زنده و غیر زنده برسیم. بنابراین در حین اجرای برنامه به طور طبیعی تضادهایی با آموزشهای درس فنون راهنمایان تورحس خواهید کرد که این تضادها ویژگی این سفر است که براساس شاخصه های طبیعت درطول برنامه تنظیم می شود و دقیق و حساب شده نخواهد بود. در این برنامه براساس شرایط و صلاحدید سرپرست اصلی گروه آقای محمود صوفی احتمال تغییراتی در برنامه وجود دارد(در صورتی که این موضوع در سفرهای غیرآموزشی خطا تلقی می شود).

در این سفر اینجانب افسانه احسانی نقش راهنمای تور را نخواهم داشت تنها در کنار شما هستم تا در صورت نیاز نقش خود را ایفا کنم. این توضیح را بیشتر برای افرادی می نویسم که برای نخستین باراست که در سفرهای آموزشی آوای طبیعت پایدار شرکت می کنند. سفرهای آموزشی صرفا به موضوع خاصی که سفر براساس آن طراحی شده است تمرکز می کند و راهنمای گروه تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف به کار می گیرد.در این سفرها نیازهای اولیه مازلو(خورد و خوراک،اقامت راحت،وسیله نقلیه مناسب و...)در اولویت های آخر قرار می گیرد.

چند توصیه:

-لطفا برای حضور در این سفر از نظر ذهنی و سطح توقعات،خود را آماده سازید.

-هنگام ارزیابی سفر روی منطق خود و اهداف برنامه تمرکز داشته باشید و با افرادی که احتمالا انتقادهایی مطرح خواهند کرد گفتگو کنید و پس از توافق، پیشنهاد منطقی خود رامستقیما به من منتقل سازید.مطمئن باشید در صورتی که پیشنهاد یا انتقاد شما قابل اجرا باشد به آن ترتیب اثرداده خواهد شد.

اقامت: در منزل یکی از شکارچیان پارک ملی گلستان اقامت داشتیم که درقالب پروژه ای همیار پارک شده و در حفاظت ازمنطقه به محیط بانان یاری می رساند.


موسسه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5بعدازظهر پاسخگوی سووالات شما خواهد بود.


تصاویر