کانون

گزارش های کانون

... گزارش سیزدهمین گردهمایی

گزارش سیزدهمین گردهمایی کانون گردشگری مسئولانه

سیزدهمین گردهمایی ماهیانه کانون گردشگری مسوولانه آوای طبیعت پایدار در روز دوشنبه 5/4/91 برگزار شد.

در این مراسم سخنرانی هایی در زمینه اکوسیستم های ساحلی و دریایی ایران توسط آقای کوشا داب و پروانه های ایران توسط آقای علیرضا نادری ارائه شد.

جلسه با خوش آمد گویی از مهمانان توسط سرکار خانم مریم منصوری مسوول آموزش واحد اکباتان موسسه آوای طبیعت پایدارآغازشد.


سپس جناب آقای کوشا داب - محقق در زمینه آبزیان و اکوسیستم های دریایی - در مورد تاریخچه شکل گیری خلیج فارس و ویژگی های غیر زیستی شامل فیزیکی و زمین شناختی آن و در نهایت تاثیر این ویژگی ها بر محیط زیست ساحلی و دریایی خلیج فارس توضیحاتی ارائه دادند. از جمله مهمترین نکات مطرح شده در این بخش میتوان به تاثیر مخرب گرمایش جهانی بر اکوسیستم های دریایی خلیج فارس بخصوص اکوسیستم های مرجانی آن به دلیل شوری و دمای بالا و قرار داشتن این اکوسیستم های مرجانی در آستانه تحمل فیزیولوژیک خود اشاره کرد.
پس از آن به انواع اکوسیستم های ساحل و دریایی و گونه های جانوری شاخص هریک اشاره شد. اکوسیستم های سواحل ماسه ای، سواحل صخره ای، جنگل های حرا و سپس اکوسیستم های مرجانی خلیج فارس به ترتیب معرفی شده و گونه های جانوری شاخص هر اکوسیستم به همراه تصاویر آن ها ارائه شد.
به دلیل اهمیت و حساسیت اکوسیستم های مرجانی، توضیحات تکمیلی در مورد آن ها ارائه شد. در ابتدا مرجان ها از دیدگاه جانور شناختی بررسی شد و سپس برخی مناطق مهم مرجانی خلیج فارس به همراه تصاویر آن ها معرفی شدند.
در ادامه به برخی گونه های سمی و خطرناک اکوسیستم های مرجانی و تاثیر آن ها بر انسان اشاره شد. در پایان سخنرانی که به خطراتی که اکوسیستم های مرجانی ایران را تهدید می کند پرداخته شد، آقای داب دو مورد از مشاهدات و تجربیات خود در خلیج چابهار و خلیج نایبند را نیز بازگو کردند.

در ادامه کتاب آقای مهندس علیرضا نادری- محقق و مدرس در زمینه پروانه ها- با عنوان راهنمای میدانی پروانه های ایران رونمایی شد. جناب آقای نادری در مورد کتاب خود و چگونگی استفاده از آن توضیحاتی ارائه دادند.همچنین در خصوص سفر های متعددی که برای این منظور داشتند و چگونگی جمع آوری اطلاعات کتاب برای اعضای کانون گردشگری مسوولانه گفتگو کردند.
ایشان به حاضرین توصیه کردند در سفر ها از همه مشاهدات خود عکس گرفته و عکس های خود را کد گذاری کنند تا مشخصات آن حفظ گردد. در ادامه ایشان با نشان دادن عکس های خود درباره سفر های متعددی که به نقاط مختلف ایران داشتند صحبت کردند که برآیند آن ها جمع آوری حدود 400 گونه بوده که از لحاظ تنوع گونه ای، دارای ارزش بسیار ویژه ای است.
در کتاب راهنمای میدانی پروانه های ایران حدود 200 گونه از فراوان ترین، کمیاب ترین و بسیاری گونه های اندمیک از پروانه های ایران معرفی شده است که می تواند برای علاقه مندان به ویژه افرادی که تازه قدم به این عرصه گذاشته اند بسیارمفید باشد.
ودر انتها از جناب آقای محمدرضا احسانی برای همکاری ارزنده شان تشکر کردند.

گردهمایی در ساعت 20 به کار خود پایان داد.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/7/27