آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... مصاحبه خروجی غیر انگلیسی

رزومه اساتید

مصاحبه خروجی غیر انگلیسی زبانان

قابل توجه کلیه فراگیران مصاحبه خروجی غیرانگلیسی زبان

افرادی که طی دوره های قبل برای آزمون مصاحبه به موسسه مجمع مراجعه کرده اند. جهت ارائه پروژه با توجه به جدول زمانبندی شده و زبان تخصصی خود در تاریخ های مشخص شده با همراه داشتن کارت ملی به موسسه آموزشی مجمع مراجعه نمایند.

لطفا فایل پیوست را مطالعه نمایید.

نشانی: تهران - بلوار سعادت آباد - بالاتر ازمیدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج( - پایین تر از بیمارستان شهید مدرس - خیابان جمشیدی (یکم) - خیابان شبنم - انتهای شبنم - شماره 10

کد پستی: 1998737931

صندوق پستی : 3733 – 19395

تلفن: 22075081-021

همراه : 09199334217