آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... منابع دوره راهنمایان

رزومه اساتید

منابع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

عنوان درس: معماری ایران و جهان
عنوان کتاب: معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران
مولف: دکتر رضا نوری شادمهانی
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن66497050

------------------------------------------------------------

عنوان درس: شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین
عنوان کتاب: شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین
مولف: حمید عامریان
انتشارات جهاد دانشگاهی
تهران- خیابان انقلاب -بین فلسطین و چهارراه ولیعصر- جنب موسسه نمایشگاهی فرهنگی ایران تلفن 66487625

------------------------------------------------------------

عنوان درس: آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
عنوان کتاب: آشنایی با میراث فرهنگی
مولف: فائق توحیدی
بخش اول کامل
انتشارات سبحان نور
تهران-خیابان دوازده فروردین- پایین تر از روان مهر- کوچه بهشت آذین-پلاک8- واحد3 تلفن 66950871

عنوان درس : آشنایی با صنایع دستی
مولف :حسین یاروی
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن66497050
------------------------------------------------------------

عنوان درس: زبان تخصصی انگلیسی
عنوان کتاب: زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان
مولف: کوروش اسفندیار
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050

------------------------------------------------------------

عنوان درس: شناخت اماکن تاریخی و باستانی
عنوان کتاب: تاریخ فرهنگ ایران
مولف:دکتر رضا نوری شادمهانی
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050

------------------------------------------------------------

عنوان درس: شناخت صنعت جهانگردی
عنوان کتاب: شناخت صنعت گردشگری
مولف مرتضی بذرافشان

انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن66497050

------------------------------------------------------------

عنوان درس:جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی
عنوان کتاب : جغرافیای جهانگردی ایران
مولف: دکتر اسماعیل قادری
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050کتاب نقشه خوانی و GPS در گردشگری
مولف: محمد براتی _ رسول عسگری
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050

------------------------------------------------------------
عنوان کتاب:آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری
مولف: جلال نصیریان
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050

------------------------------------------------------------

عنوان درس :مبانی اکو توریسم و طبیعت گردی
عنوان کتاب: اکو توریسم راهی برای گردشگری پایدار
مولف:افسانه احسانی
انتشارات مهکامه
تهران- میدان انقلاب- خیابان فخر رازی- بالا تر از لبافی نژاد- کوچه انوری- پلاک 8-طبقه 2-تلفن 66497050

------------------------------------------------------------

جزوه شناخت روحیات ملل-کامل-جزوه

------------------------------------------------------------
جزوه فنون و مهارت های تور گردانی- کامل-جزوه


  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/1/22