آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان دوره

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان دوره شانزدهم طبیعت گردی (اکباتان)

دوشنبه 10 اسفند 94: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری ، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 13 اسفند 94:جغرافیای جانوری ج2، علیرضا نادری ، ساعت 14 الی 17، بندپایان و پروانه نگری ج1،علیرضا نادری ساعت17 الی20

شنبه 15 اسفند 94 :بند پایان و پروانه نگری ج 2 ،علیرضا نادری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 17 اسفند 94 : پستانداران ج1 ، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 20 اسفند 94: بندپایان و پروانه نگری ج3 ، علیرضا نادری ، ساعت 14 الی 17، الگو های رفتاری ج1 ، آیدا اجدری ، ساعت 17 الی 20

شنبه 22 اسفند 94 : الگوهای رفتاری ج2 ، آیدا اجدری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 24 اسفند 94: پستانداران ج2 ، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 27 اسفند 94 : تعطیل


شنبه 14 فروردین 95 : تعطیل
دوشنبه 16 فروردین 95: پستانداران ج3، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 19 فروردین 95 : فنون و مهارت های تور گردانی ج1، مهناز رود، ساعت 14 الی 17

شنبه 21 فروردین 95 : عکاسی ج1 ، مهدی نبیان ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 23 فروردین 95 : پستانداران ج4، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 26 فروردین 95 : فنون و مهارت های تور گردانی ج2، مهناز رود، ساعت 14الی 17 ، دوزیستان و خزندگان ج1 ، کامران کمالی ، ساعت 17 الی 20

شنبه 28 فروردین 95: عکاسی ج 2 ، مهدی نبیان ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 30 فروردین 95 : پستانداران ج5 ، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 2 اردیبهشت 95 : تعطیل رسمی

شنبه 4 اردیبهشت 95 : عکاسی ج3 ، مهدی نبیان ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 6 اردیبهشت 95 : پرندگان ایران و پرنده نگری ج1 ، پرویز بختیاری ،17 الی 20
پنجشنبه 9 اردیبهشت 95 : زبان تخصصی ج1، شاهین سبحانی،ساعت 14 الی 17 ، خزندگان ج2 ، کامران کمالی ، ساعت 17 الی 20

شنبه 11 اردیبهشت 95 : خزندگان ج3 ، کامران کمالی ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 13 اردیبهشت 95 : پرندگان ایران و پرنده نگری ج2 ، پرویز بختیاری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 16 اردیبهشت 95 : تعطیل

شنبه 18اردیبهشت 95 : آشنایی با گیاهان ایران ج1، مجید اسکندری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 20 اردیبهشت 95 : پرندگان ایران و پرنده نگری ج3 ، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 23 اردیبهشت 95: آشنایی با گیاهان ایران ج2، مجید اسکندری، زبان تخصصی ج2، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20


شنبه 25اردیبهشت 95 : آشنایی با گیاهان ایران ج3، مجید اسکندری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 27 اردیبهشت 95 : زبان تخصصی ج3، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 30 اردیبهشت 95:آشنایی با گیاهان ایران ج4، مجید اسکندری، کلاس 14 الی 17، فنون تورگردانی ج3، مهناز رود، ساعت 17 الی 20

شنبه 1 خرداد 1395: زبان تخصصی ج4، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 3خرداد 1395: زمین شناسی و ژئوتوریسم ج1، امیر توکلی صبور، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 6 خرداد 1395: زمین شناسی و ژئوتوریسم ج2، امیر توکلی صبور،ساعت 14 الی 17،زمین شناسی و ژئوتوریسم ج3، امیر توکلی صبور، ساعت 17 الی 20

شنبه 8 خرداد 1395: فنون تورگردانی ج4، مهناز رود، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 10خرداد 1395: زبان تخصصی ج6، محمد مهدی مقدم، ساعت17 الی 20
پنجشنبه 13 خرداد 1395: سفر پرندگان، پرویز بختیاری

شنبه 15خرداد1395: تعطیل رسمی
دوشنبه17 خرداد 1395: اعلام میشود
پنجشنبه20خرداد 1395: اعلام میشود

شنبه 22 خرداد1395: تجهیزات سفر، همایون ریشه چی، ساعت 17الی 20
دوشنبه24 خرداد1395: آشنایی با اکولوژی و حفاظت، امیر حسین خالقی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه27 خرداد1395: آشنایی ب ا اکولوژی و حفاظت، امیرحسین خالقی، ساعت 14 الی 17 ،آشنایی با روحیات ملل ج1 ، آرش نور آقایی، 17 الی20

شنبه 29 خرداد1395: آشنایی با روحیات ملل ج2، آرش نورآقایی، 17الی20
دوشنبه 31 خرداد1395: آشنایی با روحیات ملل ج3، آرش نور آقایی
پنجشنبه 3تیر 1395: شناخت صنت گردشگری، آرش نور آقایی، ساعت14 الی17 ، شناخت صنعت گردشگری، آرش نور آقایی، ساعت 17 الی 20

شنبه5 تیر 1395: آشنایی با جوامع محلی ج1، علی چراغی، ساعت 17 الی20
دوشنبه 7 تیر 1395: تعطیل رسمی
پنجشنبه 10 تیر 1395: آشنایی با جوامع محلی ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی20

شنبه 12 تیر1395: آشنایی با جوامع محلی ج3، علی چراغی، ساعت 14 الی17
دوشنبه 14 تیر 1395: آشنایی با جوامع محلی ج4، علی چراغی، ساعت 14الی17  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/3/5