آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه آزمون های داخلی دوره 20

رزومه اساتید

برنامه آزمون های داخلی دوره 20 طبیعت گردی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.


سه شنبه 31 فروردین 1395: آشنایی با پرندگان ایران (منبع : جزوه پرندگان آقای پرویز بختیاری)
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395: آشنایی با خزندگان و دوزیستان (جزوه آقای کامران کمالی)
سه شنبه 21 اردیبهشت 1395: آشنایی صحرایی با پستانداران ایران (کتاب هوشنگ ضیائی)
فراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/1/31