آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان دوره

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان دوره بیستم راهنمایان طبیعت گردی

یکشنبه 2 اسفند 94: اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 4 اسفند 94: آشنایی صحرایی با پستانداران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 6 اسفند 94: تعطیل

یکشنبه 9 اسفند 94: آشنایی با پرندگان ج1، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 11 اسفند 94: آشنایی صحرایی با پستانداران ج2، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 13 اسفند 1394: نجوم و صور فلکی ج1، سالار موسوی، ساعت 14 الی 17، زمین شناسی و ژئوتوریسم ج1، امیر توکلی صبور، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 16 اسفند 94: آشنایی با پرندگان ج2، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 18 اسفند 94: آشنایی با پرندگان ج3، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 20 اسفند 1394: سفر آموزشی پرندگان

یکشنبه 15 فروردین 95: آشنایی با خزندگان ج1، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 17 فروردین 95: آشنایی صحرایی با پستانداران ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 19 فروردین 1395:آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی، ساعت 14 الی 17، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم ها، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 22 فروردین 95: آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 24 فروردین 95: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، بانک پاسارگاد، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 26 فروردین 1395:زمین شناسی و ژئوتوریسم ج2، امیر توکلی صبور ساعت 14 الی 17، زمین شناسی و ژئوتوریسم ج3، امیر توکلی صبورساعت 17 الی 20

یکشنبه 29 فروردین 95: نجوم و صور فلکی ج2، سالار موسوی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 31 فروردین 95: آشنایی باپستانداران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395:تعطیل رسمی

یکشنبه 5 اردیبهشت 95: آشنایی با گیاهان ج1، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 7 اردیبهشت 95:آشنایی با گیاهان ج2، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395: آشنایی با گیاهان ج3، بهرام زهزاد، ساعت 14 الی 17، زمین شناسی و ژئوتوریسم ج4، امیر توکلی صبورساعت 17 الی 20

بکشنبه 12 اردیبهشت 1395: عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395: آشنایی با پستانداران ج5، کامران کشیری ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395: تعطیل رسمی

بکشنبه 19 اردیبهشت 1395: روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 21 اردیبهشت 1395: اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395: سفر آموزشی گیاهان

بکشنبه 26اردیبهشت 1395: اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395: الگوهای رفتاری ج1، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395: اعلام می شود

بکشنبه 2 خرداد 1395: تعطیل
سه شنبه 4 خرداد 1395:
پنجشنبه 6 خرداد 1395: اعلام می شود

بکشنبه 9 خرداد 1395: عکاسی ج3، مهدی نبیان ساعت17 الی20
سه شنبه 11 خرداد 1395: اکولوژی ج1، امیر حسین خالقی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 13 خرداد 1395: افن بیان ج2، ابوالقاسم خالقی، ساعت 14 الی 17، قوانین مقرات گردشگری، محمدحسین یزدانی، ساعت 18 الی 20:30

بکشنبه 16 خرداد 1395: روحیات ملل آلمانی، مهدی تاجیک، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 18 خرداد 1395: اکولوژی ج2، امیرحسین خالقی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 20 خرداد 1395: تفسیر میراث ، جعفر باپیری ج1، ساعت 17 الی 20  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/3/12