آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... منابع دوره طبیعت

رزومه اساتید

منابع دوره طبیعت گردی

فراگیران دوره طبیعت گردی آزمون جامع بهمن 94

*منبع درس کوه ها تغییر یافته و جزوه زمین شناسی آقای امیر توکلی صبور منبع آزمون می باشد.

*منبع درس جوامع محلی نیز جزوه آشنایی با کوچ نشینی آقای علی چراغی می باشد.

*منبع درس اکوتوریسم کتاب اکوتوریسم با نگاهی به گردشگری پایدار تالیف افسانه احسانی می باشد که در موسسه موجود است و از انتشارات مهکامه نیز می توانید خریداری نمایید.

*منبع درس آشنایی با گیاهان کتاب ولی الله مظفریان : انتشارات مهکامه

*آشنایی صحرایی با پستانداران ایران هوشنگ ضیائی نشر کانون آشنایی با حیات وحش

*جزوه پرندگان : پرویز بختیاری

*جزوه زبان: کیانوش محرابی


آموزش موسسه آوای طبیعت پایدار