آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... ثبت نام آزمون جامع دوره های

رزومه اساتید

ثبت نام آزمون جامع دوره های راهنمایان

به اطلاع کلیه فراگیران دوره های آموزشی راهنمایان می رساند آزمون جامع دوره های راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در روز جمعه 1394/11/16 برگزار خواهد شد.
فراگیران واجد شرایط جهت ثبت نام در آزمون می بایست از روز چهارشنبه مورخ 1394/10/24 لغایت چهارشنبه مورخ 1394/10/30 از طریق مراجعه به سامانه جامع دفتر مطالعات آموزش گردشگری به نشانی www.edutourism.ichto.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/10/29