آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون های کلاسی دوره 13

رزومه اساتید

آزمون های کلاسی دوره 13 فرهنگی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.


شنبه 28 شهریور 1394: آزمون ارائه شناخت صنعت گردشگری ساعت 17
دوشنبه 6 مهر 1394: آزمون زبان تخصصی ساعت 16:30

دوشنبه 16 آذر : اکوتوریسم ساعت 16:30
دوشنبه 23 آذر : الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری ساعت 16:30

فراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/8/30