آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت گردی دوره پانزدهم اکباتان

پنجشنبه 1394/05/01: جلسه افتتاحیه دوره 15 راهنمایان طبیعت گردی
شنبه 1394/05/03: آشنایی با پستانداران ایران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/05: آشنایی با کوه های ایران ج1، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/08: الگوهای رفتاری و آداب معاشرت ج1، آیدا اجدری، ساعت 14الی 17، الگوهای رفتاری و آداب معاشرت ج2، آیدا اجدری، ساعت 17الی 20

شنبه 1394/05/10: آشنایی با پستانداران ایران ج2، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/12: آشنایی با کوه های ایران ج2، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/15: زمین شناسی ج1، امیر توکلی صبور، ساعت 14الی 17، آشنایی با اکوسیستم های ساحلی، کوشا داب، ساعت 17الی 20

شنبه 1394/05/17: آشنایی با پستانداران ایران ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/19: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/22:

شنبه 1394/05/24: آشنایی با پستانداران ایران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/26: جغرافیای جانوری ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/29: زمین شناسی ج2، امیر توکلی صبور، ساعت 14الی 17، زمین شناسی ج3، امیر توکلی صبور، ساعت 17الی 20

شنبه 1394/05/31: آشنایی با پستانداران ایران ج5، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/02: آشنایی با پروانه ها ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/05: آشنایی با گیاهان ایران ج1، ساسان سلوتی ، ساعت 14الی 17

شنبه 1394/06/07: آشنایی با گیاهان ایران ج2، ساسان سلوتی ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/09: تجهیزات سفرهای طبیعت گردی، همایون ریشه چی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/12: آشنایی با اقوام ج1، مهدی میزبان، ساعت 14الی 17، آشنایی با گیاهان ایران ج3، ساسان سلوتی ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/06/14: آشنایی با گیاهان ایران ج4، ساسان سلوتی ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/16: آشنایی با پروانه ها ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/19: آشنایی با اقوام ج2، مهدی میزبان، ساعت 14الی 17

شنبه 1394/06/21: آشنایی با خزندگان ایران ج1، کامران کمالی ،ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/23: آشنایی با اقوام ج3، مهدی میزبان، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/26: بازدید از موزه حیات وحش پارک پردیسان ساعت 13:30

شنبه 1394/06/28: آشنایی با خزندگان ایران ج2، کامران کمالی ،ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/30: آشنایی با خزندگان ایران ج3، کامران کمالی ،ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/2: تعطیل رسمی

شنبه 1394/07/4: آشنایی با عکاسی ج1، مهدی نبیان ،ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/6:آشنایی با پروانه ها ج3، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/9: تعطیل

شنبه 1394/07/11: آشنایی با عکاسی ج2، مهدی نبیان ،ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/13: امداد و کمک های اولیه ج1، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/16: آشنایی با اقوام ج4، مهدی میزبان، ساعت 14 الی 17، آشنایی با عکاسی ج3، مهدی نبیان ،ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/07/18: امداد و کمک های اولیه ج2، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/20: آشنایی با غارها، مرتضی دزفولی ،ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/23: فنون راهنمایان ج1، مهناز رود، ساعت 14 الی 17

شنبه 1394/07/25: استقرار در طبیعت ج1، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/27: امداد و کمک های اولیه ج4، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/30: آشنایی با پرندگان ج1، پرویز بختیاری، ساعت 14 الی 17، فنون راهنمایان ج2، مهناز رود، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/08/2: تعطیل
دوشنبه 1394/08/4: آشنایی با پرندگان ج2، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/7: فنون راهنمایان ج3، مهناز رود، ساعت 14 الی 17، استقرار در طبیعت ج2، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/08/9:استقرار در طبیعت ج2، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/11: آشنایی با پرندگان ج3، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/14: به دلیل کنسل شدن سفر استقرار تعطیل

شنبه 1394/08/16:امداد و کمک های اولیه ج4، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/18: زبان تخصصی ج1، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/21: فنون راهنمایان ج4، مهناز رود، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم ها ج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20


شنبه 1394/08/23:زبان تخصصی ج2، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/25: زبان تخصصی ج3، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/28: اکوسیستم ها ج2، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/8/30: آشنایی با نجوم و صور فلکی، امیر اللحمانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/02: شناخت صنعت گردشگری ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/05:زبان تخصصی ج4، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17، شناخت صنعت گردشگری ج2، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/9/7: شناخت صنعت گردشگری ج2، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/09: روحیات ملل ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/09/11:روحیات ملل ج2 و 3،آرش نورآقایی، ساعت 14 الی 20
پنج شنبه 1394/09/12:اکولوژی و حفاظت ج1 و 2،امیر حسین خالقی، ساعت 14 الی 20

شنبه 1394/9/14: اکولوژی و حفاظت ج3،امیر حسین خالقی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/16: نجوم و آسمان شب ج2، امیر اللحمانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/19:تعطیل رسمی

شنبه 1394/9/21: تعطیل رسمی
دوشنبه 1394/09/23: زبان تخصصی ج5، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/26:اکوسیستم ها ج2 و 3، نیما آذری، ساعت 14 الی 20

شنبه 1394/9/28: زبان تخصصی ج6، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/30:
پنج شنبه 1394/10/3: تعطیل

شنبه 1394/10/5: اکوتوریسم، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/10/7: اکوتوریسم، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه1394/10/10: تعطیل

شنبه 1394/10/12: اکوتوریسم، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/10/14: اکوتوریسم، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه1394/10/16: تعطیل

شنبه 1394/10/19: میراث معنوی ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/10/21: میراث معنوی ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه1394/10/24: اصول تفسیر میراث ج 1، جعفر باپیری، ساعت 13:30 الی 16:30

شنبه 1394/10/26:قوانین و مقررات گردشگری ج1، محمد حسین یزدانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/10/28: قوانین و مقررات گردشگری ج2، محمد حسین یزدانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه1394/11/1: تعطیل

شنبه 1394/11/3:اصول تفسیر میراث ج 2، جعفر باپیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/11/5:تعطیل
پنج شنبه1394/11/8: اصول تفسیر میراث ج 3، جعفر باپیری، ساعت 13:30 الی 16:30

شنبه 1394/11/10:تعطیل
دوشنبه 1394/11/12:تعطیل
پنج شنبه1394/11/15: تعطیل

جمعه 16 بهمن 1394: آزمون جامع دوره راهنمایان طبیعت گردی
(اطلاعات دریافت کارت در سایت www.edutourism.ichto.ir)

موفق باشید


  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/11/12