آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... نتایج مصاحبه ی زبان بهار

رزومه اساتید

نتایج مصاحبه ی زبان بهار 1394


1. ایمان ابراهیمی 12
2. زهرا جزینی 12
3. محمد سعید حضرتی 12
4. مریم حسن زاده 20
5. هما محمد علیزاده سامانی 13
6. مائده کاووسی 16
7. علی بکائی 12
8. نرگس گودرزی 14
9. مهدی محمودزاده مقدم 17
10. پدرام بهرامی 12
11. حمید سلیمانی حد نصاب لازم را کسب نکرده است
12. حمیدرضا اذر 18
13. مرتضی نامور حد نصاب لازم را کسب نکرده است
14. خدیجه وکیلی 12
15. محمدرضا محمدی حد نصاب لازم را کسب نکرده است
16. کبری اهلی 12
17. آرش هنرور 14
18. علی احمدیان حد نصاب لازم را کسب نکرده است
19. سارا بیت اله پور 18
20. کیوان رحیمی 15
21. محسن سمیعی 14
22. نرگس معینی 12
23. سمیه ساعی همدان حد نصاب لازم را کسب نکرده است
24. الهم فرجادی حد نصاب لازم را کسب نکرده است
25. شروین شیرازی 14
26. محبوبه مسعودنیا 16

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/4/8