آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون کلاسی دوره 18 طبیعت

رزومه اساتید

آزمون کلاسی دوره 18 طبیعت گردی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.

سه شنبه 18 فروردین 1394: آشنایی با پرندگان ایران
یکشنبه 23 فروردین 1394: اکوتوریسم
یکشنبه 30 فروردین 1394: آشنایی با پستانداران ایران
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394: آشنایی با دوزیستان و خزندگان
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394: آشنایی با حشرات و پروانه ها
سه شنبه 9 تیر 1394 آزمون کوه ها
سه شنبه 16 تیر 1394: آزمون عشایر
سه شنبه 23 تیر 1394 آزمون گیاهان


فراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/4/1