آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون کلاسی دوره 12 ایرانگردی

رزومه اساتید

آزمون کلاسی دوره 12 ایرانگردی و جهانگردی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.

دوشنبه 18 اسفند 1393: آزمون زبان انگلیسی
دوشنبه 17 فروردین 1394: آزمون موزه ها
دوشنبه 24 فروردین 1394: شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین
دوشنبه 31 فروردین 1394: اماکن تاریخی
دوشنبه 15 تیر اکوتوریسم
معماری 24 تیر معماری

فراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/4/10