آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... نتایج مصاحبه زبان انگلیسی –

رزومه اساتید

نتایج مصاحبه زبان انگلیسی – آبان ماه 1393 – موسسه آوای طبیعت پایدار

نتایج مصاحبه زبان انگلیسی – آبان ماه 1393 – موسسه آوای طبیعت پایدار

1 آرش هنرور حد نصاب لازم را کسب نکرده است
2 گلریز خانعلی زاده 14
3 عطیه توکل 20
4 هانیه اسماعیل زاده حد نصاب لازم را کسب نکرده است
5 مریم آذر چهر 17
6 زینب احمدوند 15
7 نیما بلاج حد نصاب لازم را کسب نکرده است
8 دامون پرک حد نصاب لازم را کسب نکرده است
9 احمد انتظار خیر 17
10 رامان وکیل 12
11 لیلا نادری 16
12 سید محمد موسوی 14
13 مهتاب خیری 19
14 منا یازرلو 20
15 آرمان محمد باقر 19
16 محمد گائینی 12
17 صدف ساسان 16
18 سمیرا کاظم پور 15
19 عبدالرضا تقی زاده 12
20 لیلا باقری حد نصاب لازم را کسب نکرده است
21 علیرضا عسگری 15
22 آذرین یزدانی 16
23 سید علی سید هاشمی 14
24 فاطمه السادات فکری 12
25 زهره السادات برکاتی 14
26 رضا احمدزاده 15
27 علی گل پرور 17
28 مریم قادری نژاد 18
29 فاطمه عابدی 17
30 هومن حسین زاده 14
31 کیانا راستی 14
32 مهان راستی حد نصاب لازم را کسب نکرده است
33 سمیه شجاعی زاده حد نصاب لازم را کسب نکرده است
34 فریده کشاورز 14
35 سارا امینی حد نصاب لازم را کسب نکرده است
36 سروش محمدی آریا 12
37 حسین پایدارنیا 12
38 مجید برهانی 17
39 بهاره زارع 12
40 ارشیا جغتایی 19
41 سولماز حاجی قلی زاده 14
42 حمید باقری 15
43 هادی الهی 19
44 اشکان شیرازی زاده مقدم 18
45 امید بلوچ خسروی 12
46 سحر منتظر ظهوری 20
47 نادیا پالوج 13
48 سهراب ماستری فراهانی 20
49 عبداله دهناد فر 20
50 سپیده شریفی 13
51 مینا رستگار 18
52 آیدا فروزش 18
53 مریم حاجی محمد جعفر 20
54 وحید حمیدی 12
55 محمد مهدی شهبندی 15
56 علی احمدیان کوچک حد نصاب لازم را کسب نکرده است
57 سیده سارا جوادزاده 19
58 حمید سلیمانی حد نصاب لازم را کسب نکرده است

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/10/29