آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی

رزومه اساتید

ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی آبان 1393

قابل توجه کلیه فراگیران موسسه آوای طبیعت پایدار

برای ثبت نام در مصاحبۀ زبان انگلیسی تا شنبه مورخ 93/8/3 به موسسه مراجعه کنید.
هزینه ثبت نام: 3000 تومان
آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد، کوچه چهارم، پلاک 12، زنگ وسط، موسسه آوای طبیعت پایدار
شماره های تماس : 88978437-88537497-88537496
وب سایت موسسه: www.tabiatpaydar.com

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/7/29