آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون کلاسی دوره ایرانگردی و

رزومه اساتید

آزمون کلاسی دوره ایرانگردی و جهانگردی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.

چهار شنبه 23 مهر 1393: آزمون اماکن تاریخی
دوشنبه 28 مهر 1393: آزمون زبان انگلیسی
دو شنبه 5 آبان 1393 : آزمون شناخت صنعت گردشگری + ارائه پروژه
دو شنبه 19 آبان 1393 : آزمون اکوتوریسم
شنبه 8 آذر 1393: آزمون معماری
چهار شنبه 12 آذر 1393 : جغرافیای جهانگردی
دوشنبه 17 آذر 1393: آزمون اکوتوریسمفراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/10/15