آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون کلاسی دوره طبیعت

رزومه اساتید

آزمون کلاسی دوره طبیعت گردی

فراگیرن عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.

یکشنبه 30 شهریور 1393 : آزمون پستانداران
یکشنبه 6 مهر 1393 : آزمون الگوهای رفتاری و آداب معاشرت
سه شنبه 15 مهر 1393 : آزمون اکوتوریسم
سه شنبه 22 مهر 1393 :آزمون حشرات و پروانه ها
یکشنبه 9 آذر 1393: آزمون اقوام و عشایر ایران
یکشنبه 16 آذر 1393: آزمون پرندگان
سه شنبه 18 آذر 1393: آزمون زبان انگلیسی
سه شنبه 25 آذر 1393: آزمون خزندگان


فراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/9/10