آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت گردی (شعبه اکباتان)

مرداد 1393

دوشنبه 93/5/6: جلسه معارفه دوره راهنمایان طبیعت گردی
شنبه 93/5/11: آشنایی با پستانداران ایران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/13: آشنایی با کوه ها، ج1، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/5/16: زمین شناسی ج1، امیر توکلی، ساعت 14 الی 17، ساعت 17 الی 20 تعطیل

شنبه 93/5/18: آشنایی با پستانداران ایران ج2، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/20: آشنایی با کوه ها، ج2، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/5/23: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 14 الی 17، جغرافیای جانوری ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/5/25: آشنایی با پستانداران ایران ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/27: آشنایی با غارها، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/5/30: زمین شناسی ج2، امیر توکلی، ساعت 14 الی 17، زمین شناسی ج3، امیر توکلی، ساعت 17 الی 20

شهریور 1393

شنبه 93/6/1: آشنایی با پستانداران ایران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/3: آشنایی با حشرات و پروانه ها ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/6/6: آشنایی با حشرات و پروانه ها ج2، علیرضا نادری، ساعت 14 الی 17،آشنایی با حشرات و پروانه ها ج3، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/8: آشنایی با پستانداران ایران ج5، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/10: آشنایی با خزندگان ایران ج1، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/6/13: آشنایی با خزندگان ایران ج2، کامران کمالی، ساعت 14 الی 17، آشنایی با خزندگان ایران ج3، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/15: اکوسیستم های ساحلی و آبزیان، کوشا داب، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/17: آشنایی با پرندگان ج1، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/6/20: آشنایی با پرندگان ج2، پرویز بختیاری، ساعت 14 الی 17، آشنایی با گیاهان ج1، ساسان صلوتی، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/22: الگوهای رفتاری، آیدا اجدری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/24: آشنایی با پرندگان ج3، پرویز بختیاری، ساعت 14 الی 17، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/6/27: آشنایی با گیاهان ج2، ساسان صلوتی، ساعت 14 الی 17، عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/29: عکاسی در طبیعت ج2، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/31: آشنایی با گیاهان ج3، ساسان صلوتی، ساعت 14 الی 17، ساعت 17 الی 20

مهر 1393
پنج شنبه93/7/3: آشنايي با گياهان ايران ج4،ساسان سلوتی، ساعت 14 الی 17، عكاسي در طبيعت ج3، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
شنبه 93/7/5: استقرار در طبيعت ج1، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/7: فنون راهنمايان ج1، مهناز رود، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه93/7/10: سفر پرندگان

شنبه 93/7/12: فنون راهنمايان ج2، مهناز رود، ساعت 14 الی 17، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/14: استقرار در طبیعت ج2، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه93/7/17: سفر استقرار در طبیعت

شنبه 93/7/19: زبان تخصصي اكوتوريسم ج1، کامران کشیری، ساعت 14 الی 17
دوشنبه 93/7/21:تعطیل رسمی
پنج شنبه93/7/23: زبان تخصصي اكوتوريسم ج2، کامران کشیری، ساعت 14 الی 17

شنبه 93/7/26: اکوسیستم هاج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/28:فنون راهنمايان ج3، مهناز رود، ساعت 17 الی 20

آبان ماه 1393
پنجشنبه و جمعه 1 و 2 آبان ماه 1393: سفر آموزشی گیاهان
شنبه 93/8/3: زبان تخصصی ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/5: فنون راهنمايان ج4، مهناز رود، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه93/8/8: اقوام و عشایر ج1 ، مهدی میزبان ، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم هاج2، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/8/10: زبان تخصصی ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/12: تعطیل رسمی
پنج شنبه93/8/15: اقوام و عشایر ج2 ، مهدی میزبان ، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم هاج3، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/8/17: زبان تخصصی ج5، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/19: امداد و کمک های اولیه در سفر ج1، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه93/8/22: اقوام و عشایر ج3 ، مهدی میزبان ، ساعت 14 الی 17

شنبه 93/8/24: امداد و کمک های اولیه در سفر ج2، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/26: امداد و کمک های اولیه در سفر ج3، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه93/8/29: اقوام و عشایر ج4 ، مهدی میزبان ، ساعت 14 الی 17، اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20

آذر ماه 1393
شنبه 93/9/1: شناخت صنعت گردشگری ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/9/3: امداد و کمک های اولیه در سفر ج4، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/9/6: اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/9/8: شناخت صنعت گردشگری ج2 و ج3، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/9/10: روحیات ملل ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/9/13: تعطیل

شنبه 93/9/15: روحیات ملل ج2 و ج3، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/9/17: امداد و کمک های اولیه در سفر ج5، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/9/20: تعطیل
پنج شنبه 93/9/13: تعطیل

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/9/1