آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... نتایج مصاحبه زبان آبان

رزومه اساتید

نتایج مصاحبه زبان آبان 1392

پگاه عیسی پور15
مانا موبدی16
علیرضا لبافی 17
جمشید کریمی زاده 15
میترا ابراهیمی 12
ناهید شاه ملکی 15
سامان عبدی 16
یونس شریعتمداری 14
نسرین عالیخانی 15
فرشته درخشش 15
محمد احسان سروش 12
قدسیه شهرکی قدیمی 12
فاطمه کاظمی 14
آرش محرمی 19
امیر مهدی گلشنی 20
حسین لقایی زاده 12
ابوالفضل امیدی 12
مهدی رمضان زاده 12
پگاه مظفری حد نصاب لازم را کسب نکرده
نرگس گودرزی حد نصاب لازم را کسب نکرده
بهنام کبیری حد نصاب لازم را کسب نکرده
مریم کیهانیان حد نصاب لازم را کسب نکرده
امیر حبیب اله حد نصاب لازم را کسب نکرده
سیاوش پیمانی حد نصاب لازم را کسب نکرده
علیرضا حسین زاده حد نصاب لازم را کسب نکرده
فروزان برادران ساداتی حد نصاب لازم را کسب نکرده
صادق سلیمی حد نصاب لازم را کسب نکرده
رضا محمدی رئوف حد نصاب لازم را کسب نکرده
زهره جلیلی حد نصاب لازم را کسب نکرده
بهزاد خسروانی حد نصاب لازم را کسب نکرده
علیرضا رابوپیشه حد نصاب لازم را کسب نکرده
دلارام فرجادی حد نصاب لازم را کسب نکرده

  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/11/6