آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... نتایج آزمون جامع آذر

رزومه اساتید

نتایج آزمون جامع آذر 1392

فراگیران دوره نهم راهنمایان فرهنگی و دوره پانزدهم راهنمایان طبیعت گردی برای اطلاع از نتایج آزمون جامع به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=64

  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/11/6