آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آزمون کلاسی دوره ایرانگردی و

رزومه اساتید

آزمون کلاسی دوره ایرانگردی و جهانگردی
لطفا راس ساعت حضور داشته باشید.
افرادی که به هر دلیلی در آزمون های داخلی غیبت داشته باشند باید با فراگیران دوره بعد امتحان دهند و همچنین پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/5/13