آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره بیست و سوم

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره بیست و سوم راهنمایان طبیعت گردی

 

یکشنبه 96/07/23 : اکوتوریسم ، جلسه 1 ، افسانه احسانی

 

يكشنبه 96/07/30: اكوتوريسم ، جلسه 2، افسانه احساني

سه شنبه 96/08/02: شناخت صنعت گردشگري، ج١، اميد شاكريان

پنجشنبه 96/08/04: اکوسیستم های ایران ، ج١، نيما آذري  - 17 الی 20

 

يكشنبه 96/08/07: آشنایی با نجوم ، ج1 ، سالار موسوی

سه شنبه 96/08/09: جغرافیا و تجربیات بین الملل ، حسین عبدالهی

پنجشنبه  96/08/11 : آشنایی با گیاهان ، ج1 ، بهرام زهزاد – ساعت 14 الی 17

                                شناخت صنعت گردشگری ، ج2 ، امیدشاکریان – ساعت 17 الی 20

 

یکشنبه 96/08/14 : شناخت صنعت گردشگری ، ج3 ، امیدشاکریان

سه شنبه 96/08/16: اكوتوريسم ، جلسه 3، افسانه احساني

پنجشنبه 96/08/18 : تعطیل رسمییکشنبه 96/08/21 : جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج1، شادی گنجی

دوشنبه 96/08/22 : کاربرد فن آوری اطلاعات، فریدون کورنگی

سه شنبه 96/08/23 : شناخت صنعت گردشگری ، ج4 ، امیدشاکریان


پنجشنبه 96/08/25 : آشنایی با گیاهان ، ج2 ، بهرام زهزاد – ساعت 14 الی 17

                               آشنایی با گیاهان ، ج3 ، بهرام زهزاد – ساعت 17 الی 20یکشنبه : 96/08/28 : تعطیل رسمی

 سه شنبه 96/08/30 : جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج2، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/02 : آشنایی با میراث ناملموس ، ج1 ، دکتر فرهاد نظری - 17 الی 20

                           

یکشنبه 96/09/05 : اكوتوريسم ، جلسه 4، افسانه احساني

سه شنبه 96/09/07 : جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج3، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/09 : زبان تخصصی ، ج1 ، حسین برهان - 14 الی 17

                               اكوتوريسم ، جلسه 5 ، افسانه احساني - 17 الی 20یکشنبه 96/09/12 : اکوسیستم های ایران  ، ج2، نيما آذري 

سه شنبه 96/09/14 : جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج4، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/16 : تعطیلیکشنبه 96/09/19 : آشنایی با نجوم ، جلسه 2 ، سالار موسوی

سه شنبه 96/09/21 : آشنایی با پستانداران ، ج1 ، کامران کشیری

پنجشنبه 96/0923 : زبان تخصصی ، ج2 ، حسین برهان - 14 الی 17

                               زبان تخصصی ، ج3 ، حسین برهان - 17 الی 20یکشنبه 96/09/26 : آشنایی با تنوع زمین شناسی ، ج1، امیر توکلی صبور

سه شنبه 96/09/28 : آشنایی با پستانداران ، ج2 ، کامران کشیری

پنجشنبه 96/09/30 : __یکشنبه 96/10/03 : آشنایی با تنوع زمین شناسی ، ج2، امیر توکلی صبور

سه شنبه 96/010/05 : آشنایی با پستانداران ، ج3 ، کامران کشیری

پنجشنبه 96/010/07 : زبان تخصصی ، ج4 ، حسین برهان - 14 الی 17

                                زبان تخصصی ، ج4 ، حسین برهان - 17 الی 20یکشنبه 96/10/10 : آشنایی با تنوع زمین شناسی ، ج3، امیر توکلی صبور

سه شنبه 96/10/12 : ___

پنجشنبه 96/10/14 : آشنایی با پستانداران ، ج4 ، کامران کشیرید

                               آشنایی با پرندگان ایران ، ج1، پرویز بختیاری - 17:30 الی 20:30یکشنبه 96/10/17 : آشنایی با گیاهان، ج5، بهرام زهزاد

سه شنبه 96/10/19 : آشنایی با پستانداران ، ج4 ، کامران کشیری

پنجشنبه 96/10/21 : اکوتوریسم ، ج6، فسانه احسانی 14 الی 17:00

                               آشنایی با پرندگان ایران ، ج2، پرویز بختیاری - 17:00 الی 20:00یکشنبه 96/10/24 : فن بیان و اصول سخنوری، ج1 ، مهسا مطهر

سه شنبه 96/10/26: آشنایی با جوامع محلی (اقوام و عشایر) ، ج1، علی چراغی

پنجشنبه 96/10/28 : آشنایی با جوامع محلی (اقوام و عشایر) ، ج2، علی چراغی - 14 الی 17

                                 آشنایی با پرندگان ایران ، ج2، پرویز بختیاری - 17:00 الی 20:00یکشنبه 96/11/01 : فن بیان و اصول سخنوری، ج2 ، مهسا مطهر

سه شنبه 96/11/03 : آشنایی با کوه ها و غارها، ج1 ، مرتضی دزفولی

  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/08/07