آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... آغاز ثبت نام آزمون جامع

رزومه اساتید

آغاز ثبت نام آزمون جامع گردشگری مرداد 96

آغاز ثبت نام آزمون جامع گردشگری مرداد 96دفتر مطالعات آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری از یکم تا هفتم مرداد سال جاری انجام می شود. داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری را دارند؛ می توانند با بهره مندی از فرصت یک هفته ای پیش بینی شده از ساعت 8 صبح روز یکشنبه یکم مرداد تا ساعت 24 روز شنبه 7 مردادماه به سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس: http://edutourism.ichto.ir مراجعه کنند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز چهارشنبه اعلام کرد: متقاضیان 31 استان و مناطق آزاد کشور در قالب رشته های «راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی»، «راهنمایان طبیعت گردی»، «راهنمایان ژئوتوریسم» و نیز «مدیریت فنی بند (ب)» در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری به رقابت خواهند پرداخت.

شرکت فراگیران در آزمون جامع گردشگری منوط به تایید موسسات آموزشی مربوطه در بازه زمانی تعریف شده است

  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/05/02